БЕКІТІЛДІ
АТУ ғылыми кеңесінің отырысында
(хаттама №9 29 сәуірден 2017 ж.)

Университет миссиясы: Әлемнің үздік жоғары оқу орындары деңгейінде сапалы білім беру, қалыптастыру және тарату.

Университет болжамы. Алматы технологиялық университеті – қалыптасқан бренді бар, білім беру мен ғылымда жаңа технологияларды қолданатын және әлемнің ең үздік университеттерінің қатарына қосылуға ұмтылатын жоғары оқу орны.

Саясат қызметкерлерге келесідей түсіндіріледі және жеткізіледі:

  • АТУ Ғылыми кеңесінде таныстыру және қабылдау арқылы;
  • Ақпарат стендтерінде көрсетіледі;
  • АТУ сайтында орналастырылады;
  • Жұмыс барысында, кеңестерде,
  • Әдістемелік кеңестерде басшылардың тұрақты түсіндіруі.

Ұлттық білім беру жүйесін дамыту, өңірдің индустриялық дамуы, университеттің бәсекеге қабілеттілік деңгейі және қазіргі ерекшеліктер мен міндеттерді ескере отырып АТУ мынадай 2017-2021 жылдарға арналған сапа саласындағы саясатын анықтайды:

Экономика салаларын бәсекеге қабілетті кадрлармен қамтамасыз ету жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің әлемдік үрдістер контексінде мазмұнын жаңғырту мемлекеттің өндірістік қажеттіліктеріне бағытталған ғылым салаларының үлесін арттыру жоғарғы және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беруді дамытудың мониторингі мен менеджментін жетілдіру университеттің инфрақұрылымын дамыту жастардың азаматтық-патриоттық тәрбиесін жетілдіру.