Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 2019 жылғы 31 қаңтардағы № 83 бұйрығына қосымша
ЕРЕКШЕ МӘРТЕБЕСІ ЖОҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫДОКТОРАНТУРА МАМАНДЫҒЫ/ ДАЯРЛАУ БАҒЫТЫҚЫЗМЕТ ЖАСАУ МЕРЗІМІ
1 Алматы технологиялық университеті 072700 – Азық-түлік өнімдерінің технологиясы;
6D072800 –Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы;
6D073500 – Тағам қауіпсіздігі.
2021 жылғы 31 желтоқ-санға дейін
2 Алматы технологиялық университеті 6D072600 – Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы;
6D073300 – Тоқыма материалдарының жобалануы және технологиясы.
2021 жылғы 31 желтоқ-санға дейін