ЕМТИХАН

Академиялық ұтқырлық бойынша оқитын студенттер үшін және қашықтықтан оқитын студенттер үшін емтихан тестілеу үшін Platonus жүйесінде өткізіледі.

Толығырақ

РОӘК ОӘБ ОТЫРЫСЫ

2015 жылғы 25 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру, РОӘК ОӘБ "Тамақ жә

Толығырақ